Blogger Widgets Blogger Widgets Now Click Save Template

Wednesday, July 25, 2012

Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR


Sumber ini dipetik dari ; http://skbi2003.blogspot.com/2012/03/teknik-menjawab-sains-upsr.htmlTeknik Menjawab Soalan Sains UPSR 
 1.  Baca soalan dengan teliti sebanyak 2 kali
 2.  Analisa Jadual / Gambarajah / Graf
      2.1 Kaji fakta di dalam jadual
      2.2 Rangsangan pada gambarajah
      2.3 Tafsir graf (banding beza)
 3.  Elakkan jawapan dengan ayat yang panjang atau 
      kenyataan umum.
 4.  Gunakan maklumat / rangsangan yang diberikan dalam
      soalan.
 5.  Gunakan laras bahasa yang sesuai, tepat, dan ringkas.
 6.  Gunakan bahasa / istilah saintifik.
 7.  Jawapan mesti menepati konsep sains.
 8.  Anggaplah pemeriksa tidak tahu tentang sains.
 9.  Ingat, terdapat jawapan di dalam soalan.
10. Jangan banyak membuang masa pada soalan yang susah.
11. Sikap mesti positif, sentiasa semak soalan / jawapan.
12. Agihan masa Bahagian A (45 minit) dan Bahagian B
     (30 minit)
13. Banyakkan latihan menjawab soalan mengikut masa
      sebenar.


PemarkahanBahagian A


Lulus


Gagal


15-30

0-14
Daripada 30 soalan


Bahagian B


A


B


C


Gagal


15-20

10-14

5-9

0-4
Daripada 20 markah
Terdiri daripada 30 soalan
   aneka pilihan.
Pelajar perlu betul
   sekurang-kurangnya 15
   soalan untuk layak lulus.
Peratus 30 soalan betul
   ialah 60%.
Bagi setiap soalan,
   hitamkan satu ruang
   sahaja  pada kertas
   jawapan.
Masa 45 minit.
Jenis soalan:
   # aneka pilihan.
   # aneka pelengkap.
Terdiri daripada 4 atau 5
   soalan struktur.
Pelajar perlu markah:
   5-9 untuk lulus C,
   10-14 untuk lulus B,
   15-20 untuk lulus A.
Pelajar perlu menjawab
   di dalam ruang kertas
   soalan.
Masa 30 minit.
4 kemahiran proses sains:
   # membuat inferens
   # membuat hipotesis
   # membuat ramalan
   # mentafsir maklumat


No comments:

Post a Comment

Total Pageviews